Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2021 | 9:38

Bắc Kạn: Ngành GTVT chú trọng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Thời gian qua, ngành Giao thông vận tải Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản; đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình, dự án về giao thông được UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư.

 

Ngành Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trong những tháng cuối năm.

Ngành luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời công tác báo cáo định kỳ về quản lý chất lượng, tiến độ, đầu tư xây dựng công trình theo yêu cầu của UBND tỉnh và các bộ, ngành. Thường xuyên đôn đốc và có các biện pháp quản lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện...

Từ đầu năm đến nay, ngành đã thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 103 hồ sơ dự án, công trình, gói thầu theo quy định, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình; tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư 19 dự án; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công 07 công trình; tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành 10 gói thầu; tổ chức kiểm tra nghiệm thu, an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công 02 công trình...

Thực hiện tốt công tác quản lý các dự án được giao ủy thác, gồm: Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa – Cửa khẩu Pò Mã (Km0 – Km66+600) giai đoạn 2, Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, Dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh (Ba Bể), Dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể, Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Cụ thể, Dự án LRAMP kế hoạch năm thứ ba gồm 02 tuyến đường là Yên Nhuận – Đại Sảo đạt khối lượng 78%; tuyến Huyền Tụng – Mỹ Thanh đạt 85%. Dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã, giai đoạn 2 đoạn tuyến Km58+760 – Km66+600 đã có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ theo báo cáo thẩm định để trình phê duyệt. Tiểu dự án GPMB thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa Khẩu Pò Mã (Km0-Km66+600) hiện cũng đang được đơn vị tư vấn chỉnh sửa hồ sơ dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu của 10/15 gói thầu, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Dự án Xây dựng tuyến đường Quảng Khê – Khang Ninh (Ba Bể), Sở GTVT đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Tờ trình số 150/TTr-SGTVT ngày 30/8/2021. Dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể, HĐND tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2021), hiện đang tiếp tục thực hiện các gói thầu ở bước lập dự án.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Dương Ngọc Thuyết cho biết: Thời gian tới, ngành tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chủ động xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện công việc phù hợp với cam kết giải ngân; tích cực theo dõi, bám sát công việc đang thực hiện để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra...

PV

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá