Từ khoá     Loại biển báo
 • Số hiệu biển báo: 406
 • Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp
 • Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp, phải đặt biển số 406 "Được ưu tiên qua đường hẹp".
 • Số hiệu biển báo: 405c
 • Tên biển báo: Đường cụt
 • Biển số 405c để chỉ dẫn phía trước là đường cụt. Biển này đặt trước đường cụt 300m đến 500m và cứ 100m phải đặt thêm một biển. Những đường cụt có thể là những ngõ cụt (ở trong khu đông dân cư); đường hoặc cầu bị đứt do thiên tai, địch hoạ, hoặc đường tránh dự phòng mà mà tại vị t rí vượt sông, suối chưa có phương tiện vượt sông; đường đi vào cầu nhưng cầu hỏng...
 • Số hiệu biển báo: 405b
 • Tên biển báo: Đường cụt
 • Biển số 405a,b để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Tùy theo lối rẽ vào đường cụt mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt. Đường cụt là những đường xe không thể tiếp tục đi qua được. Những đường cụt có thể là những ngõ cụt (ở trong khu đông dân cư); đường hoặc cầu bị đứt do thiên tai, địch hoạ, hoặc đường tránh dự phòng mà mà tại vị t rí vượt sông, suối chưa có phương tiện vượt sông; đường đi vào cầu nhưng cầu hỏng...
 • Số hiệu biển báo: 405a
 • Tên biển báo: Đường cụt
 • Biển số 405a,b để chỉ lối rẽ vào đường cụt. Tùy theo lối rẽ vào đường cụt mà chọn kiểu biển cho phù hợp. Biển này đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt. Đường cụt là những đường xe không thể tiếp tục đi qua được. Những đường cụt có thể là những ngõ cụt (ở trong khu đông dân cư); đường hoặc cầu bị đứt do thiên tai, địch hoạ, hoặc đường tránh dự phòng mà mà tại vị t rí vượt sông, suối chưa có phương tiện vượt sông; đường đi vào cầu nhưng cầu hỏng...
 • Số hiệu biển báo: 404b
 • Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô, xe máy
 • Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại phải đặt biển số 404b "Hết đường dành cho ôtô, xe máy".
 • Số hiệu biển báo: 404a
 • Tên biển báo: Hết đường dành cho ôtô
 • Đến hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại phải đặt biển số 404a "Hết đường dành cho ôtô".
 • Số hiệu biển báo: 403b
 • Tên biển báo: Đường dành cho ôtô, xe máy
 • Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại phải đặt biển số 403b "Đường dành cho ôtô, xe máy".
 • Số hiệu biển báo: 403a
 • Tên biển báo: Đường dành cho ôtô
 • Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại, phải đặt biển số 403a "Đường dành cho ôtô".
 • Số hiệu biển báo: 402
 • Tên biển báo: Hết đoạn đường ưu tiên
 • Đến hết đoạn đường quy định là ưu tiên phải đặt biển số 402 "Hết đoạn đường ưu tiên".
 • Số hiệu biển báo: 401
 • Tên biển báo: Bắt đầu đường ưu tiên
 • Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước phải đặt biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.
 • Số hiệu biển báo: 310c
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm
 • Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 310 (a,b,c) " Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 310b
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm
 • Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 310 (a,b,c) " Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 310a
 • Tên biển báo: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm
 • Để báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định, phải đặt một trong những kiểu biển số 310 (a,b,c) " Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm ". Tùy theo hướng đi mà chọn kiểu biển cho phù hợp.
 • Số hiệu biển báo: 309
 • Tên biển báo: Ấn còi
 • Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi. Đặt biển ở trước khúc đường ngoặt gấp hoặc sắp vào đường đèo dốc dọc lớn hơn 10%, tầm nhìn bị hạn chế.
 • Số hiệu biển báo: 308b
 • Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
 • Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải) phải đặt biển số 308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt ngang”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).
 • Số hiệu biển báo: 308a
 • Tên biển báo: Tuyến đường cầu vượt cắt qua
 • Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải) phải đặt biển số 308 (a,b) “Tuyến đường cầu vượt cắt ngang”. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).
 • Số hiệu biển báo: 307
 • Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu
 • Đến hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu phải đặt biển số 307 "Hết hạn chế tốc độ tối thiểu" (hoặc đặt biển số 135 "Hết tấ t cả các lệnh cấm" nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).
 • Số hiệu biển báo: 306
 • Tên biển báo: Tốc độ tối thiểu cho phép
 • Để báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy, phải đặt biển số 306 "Tốc độ tối thiểu cho phép". Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi trên biển không được phép đi vào đường này.
 • Số hiệu biển báo: 305
 • Tên biển báo: Đường dành cho người đi bộ
 • Để báo đường dành cho người đi bộ phải đặt biển số 305 "Đường dành cho người đi bộ". Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
 • Số hiệu biển báo: 304
 • Tên biển báo: Đường dành cho xe thô sơ
 • Biển báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải đặt biển số 304 "Đường dành cho xe thô sơ".
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá