Rạp chiếu phim hậu đại dịch chỉ còn bom tấn?

Ben Affleck lo ngại Covid-19 sẽ khiến các dự án phim quy mô trung bình và nhỏ vuột mất cơ hội được phát hành tại rạp.S

Tags: Rạp chiếu phim hậu đại dịch sẽ chỉ còn bom tấn, Ben Affleck,
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá