Các doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2021 Các doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2021

Khi được hỏi về triển vọng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới tới, 57% thành viên EuroCham tham gia khảo sát dự đoán sự “ổn định và cải thiện” sẽ được duy trì trong 3 tháng đầu năm 2021.

Tags: Euro, ChamBusiness Climate Index, Doanh Nghiệp Châu Âu, COVID-19, Kinh Tế Việt Nam,
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá