Facebook Messenger sẽ ngừng hoạt động trên một loạt smartphone Facebook Messenger sẽ ngừng hoạt động trên một loạt smartphone

Facebook sẽ chấm dứt hỗ trợ Messenger trên một số điện thoại thông minh trước 1/4.

Tags: Điện thoại, Facebook, Messenger, Mạng xã hội,
công ty Thaco
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá