10 bức ảnh cho thấy lệnh phong tỏa "chữa lành" không khí như thế nào 10 bức ảnh cho thấy lệnh phong tỏa "chữa lành" không khí như thế nào

Việc gần một nửa thế giới đang hạn chế đi lại vì dịch COVID-19 đã tạo nên những kết quả bất ngờ đối với chất lượng không khí, cho thấy tác động kinh khủng của con người đối với môi trường trước đó.

Tags: Phong Tỏa, Ô Nhiễm, Không Khí, Sông Yamuna, Bức Ảnh, Chữa, Kinh Khủng, New Delhi, Một Nửa, Kênh Đào, Đi Lại, Venezia, Ấn Độ, Dịch, Một Lần Nữa, Hạn Chế, Tạo Nên, Nồng Độ, Bụi,
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá