Vietnam Reimagined: Đến xem người trẻ đang tái tưởng tượng về đất nước như thế nào?

Đó là bát phở ngon, quán nước mía của mẹ với những đám học trò nhốn nháo, là cái ngáp ngủ của ba trên đường đưa các con đi học đầu tuần,...

Tags: Vietnam Reimagined, Tái tưởng tượng Việt Nam,
công ty Thaco
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá