Diện tích rừng biến mất trên toàn cầu trong thập kỷ qua lớn hơn nước Đức Diện tích rừng biến mất trên toàn cầu trong thập kỷ qua lớn hơn nước Đức

Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) ngày 12/1 cho biết hơn 43 triệu hécta rừng - tức rộng hơn diện tích nước Đức - đã biến mất chỉ trong một thập kỷ qua, và đây chỉ là số liệu ghi nhận ở...

Tags: WWF, diện tích rừng biến mất,
công ty Thaco
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá