Bộ Y tế công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố Thứ sáu, 22/10/2021 | 14:30

Bộ Y tế công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. Ba thành phố còn lại gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá