Vốn thực hiện các dự án FDI tăng 2% trong 2 tháng đầu năm 2021 Thứ năm, 25/2/2021 | 14:15

Vốn thực hiện các dự án FDI tăng 2% trong 2 tháng đầu năm 2021

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 3 tỷ USD, chiếm 55,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá