Gần 5,95 triệu con lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi Thứ ba, 17/12/2019 | 10:0

Gần 5,95 triệu con lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi

Từ tháng 2/2019, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện và lây lan trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại rất lớn. Đến ngày 11/12/2019, bệnh dịch này đã xảy ra tại 8.553 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy gần 5,95 triệu con; với tổng trọng lượng trên 340.000 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá