Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ sẽ khác biệt vì COVID-19 Thứ ba, 24/11/2020 | 9:57

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ sẽ khác biệt vì COVID-19

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2021 sắp tới sẽ giảm quy mô so với những lễ nhậm chức trước đây để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá