Tại sao xe kinh doanh phải đổi sang biển màu vàng, kể cả taxi công nghệ? Thứ ba, 15/9/2020 | 8:13

Tại sao xe kinh doanh phải đổi sang biển màu vàng, kể cả taxi công nghệ?

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó có nội dung đổi biển số cho loại hình xe kinh doanh vận tải.

  • Ngày :

Phản ảnh thông tin về Giao thông

0964017966

Email: [email protected]

máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá