Nhã Phương ôm khư khư Trường Giang tại sự kiện, soi xuống bàn tay mới “tá hoả” vì... quá gầy! Thứ sáu, 13/11/2020 | 9:23

Nhã Phương ôm khư khư Trường Giang tại sự kiện, soi xuống bàn tay mới “tá hoả” vì... quá gầy!

Fan phát hoảng với đôi tay gân guốc, xương xẩu của Nhã Phương.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá