Đường 4C qua TP. Sầm Sơn biến thành ao, TNGT thường trực Thứ năm, 24/9/2020 | 9:20

Đường 4C qua TP. Sầm Sơn biến thành ao, TNGT thường trực

Đường 4C đi qua phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) dài khoảng 3km, lòng đường rộng 8m, xuất hiện chi chít ổ trâu, ổ voi.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá