Hoàn tất lắp đặt hệ thống thu phí không dừng tại 90 trạm Thứ năm, 30/6/2022 | 9:28

Hoàn tất lắp đặt hệ thống thu phí không dừng tại 90 trạm


Đến ngày 15/7, các trạm thu phí đủ điều kiện sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng ở tất cả các làn thu phí.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá