550.000 khách hàng lựa chọn ePass để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng Thứ hai, 19/4/2021 | 15:56

550.000 khách hàng lựa chọn ePass để sử dụng dịch vụ thu phí không dừng

Chỉ sau hơn 4 tháng chính thức khai trương, ePass đã triển khai cung cấp dịch vụ tại gần 3.000 điểm dịch vụ cố định và gần 20.000 cộng tác viên lưu động, phục vụ dán thẻ thu phí tự động cho gần 550.000 khách hàng trên toàn quốc, chiếm 1/3 số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng trên toàn quốc. 

 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá