Đình chỉ 460 xe khách vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình Thứ ba, 12/1/2016 | 8:47

Đình chỉ 460 xe khách vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT tại Tổng cục ĐBVN tháng 12/2015.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá