Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 phục vụ Đại hội Đảng Thứ sáu, 15/1/2021 | 9:5

Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 phục vụ Đại hội Đảng

Để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, an ninh hàng không sẽ được áp dụng biện pháp kiểm soát tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá