Tổng cục ĐBVN yêu cầu triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới Thứ hai, 4/6/2018 | 15:25

Tổng cục ĐBVN yêu cầu triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn yêu cầu các đơn vị triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới gây ra.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá