Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Thứ hai, 23/11/2020 | 10:42

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại đoạn Km210 ÷ Km210+300, QL.2C, tỉnh Tuyên Quang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá