Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở GTVT Bến Tre thông báo mời thầu Thứ sáu, 26/2/2021 | 16:51

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở GTVT Bến Tre thông báo mời thầu

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ - Sở GTVT Bến Tre thông báo mời thầu Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.57B, QL.57C tỉnh Bến Tre (từ ngày 01 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024).

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá