Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu Thứ tư, 14/4/2021 | 14:32

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km398+500-Km401+00; Km402+500-Km404+00, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá