Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu Thứ sáu, 16/9/2022 | 9:52

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km921-Km926+900, Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá