Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu Thứ bảy, 20/6/2020 | 10:42

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, thảm mặt đường và công trình đoạn tuyến Km277+760 - Km280+200, Quốc lộ 3B, tỉnh Tuyên Quang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá