Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Thứ tư, 14/4/2021 | 16:32

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông Km49+380; Km146+500; Km146+980 và Km179+630/QL70, tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá