Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu Thứ bảy, 16/5/2020 | 10:27

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu

Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa thông báo mời thầu, gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Quốc lộ 1C đoạn Km6+000 – Km6+630.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá