Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk thông báo mời thầu Thứ ba, 22/2/2022 | 10:56

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp – Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km141+675 ÷ Km144+00, Quốc lộ 29, tỉnh Đắk Lắk.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá