Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu Thứ hai, 8/11/2021 | 16:33

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm đen TNGT Km754+063 (Ngã tư Sòng) QL1, tỉnh Quảng Trị.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý các điểm đen TNGT tại Km598+500, Km600+100, Km629+350 và Km659+900÷Km660+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý các điểm đen TNGT tại Km100+950 và Km132+800/QL.45, tỉnh Thanh Hóa.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm đen TNGT Km81+900÷Km82+100/QL.45, tỉnh Thanh Hóa.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý điểm đen TNGT đoạn Km123+800 - Km124+700 QL.2, tỉnh Tuyên Quang.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất hệ thống thoát nước và cống ngang tại Km271+977/QL.2 (khu vực nghĩa trang Liệt sỹ Quốc Gia Vị Xuyên), tỉnh Hà Giang.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Xử lý ngập nước đoạn Km703+800 - Km704+00; Km710+010 - Km710+232 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa nhà che dầm và vận chuyển vật tư về kho.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa các hư hỏng tại kho bảo quản vật tư dự phòng kho Cầu Chùa, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km635+700 - Km637+500; Km641+800 - Km642+00; Km642+100 - Km642+500; Km643+100 - Km643+550; Km649+620 - Km650+470; Km651+219 - Km652+00; Km652+423 - Km652+600; Km652+800 - Km653+00; Km654+00 - Km656+00; Km673+900 - Km674+00; Km676+900 - Km678+200; Km680+100 - Km682+300; Km682+900 - Km683+834; Km684+600 - Km685+100; Km685+833 - Km685+953; Sửa chữa cầu Khe Xài II Km663+556 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình + đảm bảo giao thông.

 • Ban Quản lý bảo trì đường bộ thông báo mời thầu

  Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112-Km117, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống ATGT Km525+00 ÷ Km531+00 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói số 1: Thi công xây dựng Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường Km438+430 - Km438+921,  Km439+960 - Km441+080, Km442+120 - Km442+280, Km443+502 - Km443+750, Km443+920 - Km444+751, rãnh thoát nước đoạn Km442+880 - Km442+990 (T) đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói số 1: Thi công xây dựng    Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường Km476+300 - Km476+400, Km479+592 - Km480+00, Km483+00 - Km484+200, Km489+780 - Km491+528, Km497+690 - Km498+050, Km499+280 - Km499+550, Km499+730 - Km499+780; sửa chữa rãnh thoát nước đoạn Km481+890 - Km482+080 (T+P), Km489+600 - Km489+700 (P) đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hòa Bình

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói số 1: Thi công xây dựng Sửa chữa mặt đường và công trình đoạn Km72 - Km73, Km90 - Km92 (làn phải tuyến) Quốc lộ 10, tỉnh Thái Bình.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Quản lý dự án Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc, gia cố lề và hệ thống ATGT đoạn Km765+900 – Km766+700; Km766+960 – Km767+370; Km767+700 – Km768+00; Km769+00 – Km769+900; Km772+100 – Km772+800; Km773+00 – Km773+400; Km773+750 – Km774+200; Km775+400 – Km776+00; Km778+980 – Km781+00; Km790+200 – Km792+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc, gia cố lề và hệ thống ATGT đoạn Km765+900 – Km766+700; Km766+960 – Km767+370; Km767+700 – Km768+00; Km769+00 – Km769+900; Km772+100 – Km772+800; Km773+00 – Km773+400; Km773+750 – Km774+200; Km775+400 – Km776+00; Km778+980 – Km781+00; Km790+200 – Km792+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá