Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu Thứ tư, 10/2/2021 | 11:5

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến  QL.37, QL.32, QL.32C và QL.2D thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá