Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu Thứ ba, 7/9/2021 | 16:32

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Quản lý dự án Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc, gia cố lề và hệ thống ATGT đoạn Km765+900 – Km766+700; Km766+960 – Km767+370; Km767+700 – Km768+00; Km769+00 – Km769+900; Km772+100 – Km772+800; Km773+00 – Km773+400; Km773+750 – Km774+200; Km775+400 – Km776+00; Km778+980 – Km781+00; Km790+200 – Km792+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc, gia cố lề và hệ thống ATGT đoạn Km765+900 – Km766+700; Km766+960 – Km767+370; Km767+700 – Km768+00; Km769+00 – Km769+900; Km772+100 – Km772+800; Km773+00 – Km773+400; Km773+750 – Km774+200; Km775+400 – Km776+00; Km778+980 – Km781+00; Km790+200 – Km792+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Xử lý ngập nước đoạn Km703+800 - Km704+00; Km710+010 - Km710+232 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Sửa chữa nền, mặt đường hư hỏng cục bộ, rãnh thoát nước dọc, gia cố lề và hệ thống ATGT đoạn Km765+900 – Km766+700; Km766+960 – Km767+370; Km767+700 – Km768+00; Km769+00 – Km769+900; Km772+100 – Km772+800; Km773+00 – Km773+400; Km773+750 – Km774+200; Km775+400 – Km776+00; Km778+980 – Km781+00; Km790+200 – Km792+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn qua vị trí đèo dốc quanh co vực sâu đoạn Km928+00 - Km953+00/đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa hệ thống ATGT đoạn qua vị trí đèo dốc quanh co vực sâu đoạn qua đèo Đá Đẽo (Km918+00 - Km927+00)/đường Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa cầu treo Sông Giăng Km105+970, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km635+700 - Km637+500; Km641+800 - Km642+00; Km642+100 - Km642+500; Km643+100 - Km643+550; Km649+620 - Km650+470; Km651+219 - Km652+00; Km652+423 - Km652+600; Km652+800 - Km653+00; Km654+00 - Km656+00; Km673+900 - Km674+00; Km676+900 - Km678+200; Km680+100 - Km682+300; Km682+900 - Km683+834; Km684+600 - Km685+100; Km685+833 - Km685+953; Sửa chữa cầu Khe Xài II Km663+556 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu quản lý dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường từ Km635+700 - Km637+500; Km641+800 - Km642+00; Km642+100 - Km642+500; Km643+100 - Km643+550; Km649+620 - Km650+470; Km651+219 - Km652+00; Km652+423 - Km652+600; Km652+800 - Km653+00; Km654+00 - Km656+00; Km673+900 - Km674+00; Km676+900 - Km678+200; Km680+100 - Km682+300; Km682+900 - Km683+834; Km684+600 - Km685+100; Km685+833 - Km685+953; Sửa chữa cầu Khe Xài II Km663+556 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

 • Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km62+400-Km62+600(T,P); Km63+400-Km64+400(T); Km64+200-Km64+400(P); Km64+500-Km65+000(P) và sửa chữa hệ thống thoát nước dọc Km65+158-Km65+760(P); Km65+170-Km65+675(T); Km66+000-Km66+540(T), Quốc lộ 91, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 • Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km9+100 – Km10+900, Quốc lộ 91C, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

 • Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

  Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km112-Km117, Quốc lộ 27C, tỉnh Lâm Đồng.

 • Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

  Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói số 1: Thi công xây dựng Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường Km33+020 - Km33+270; Km33+900 - Km35+500, QL.38, tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Gói số 1: Thi công xây dựng  Sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn Km34+945 - Km36+900, Km38+00 - Km39+800, Quốc lộ 70, tỉnh Yên Bái.

 • Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu

  Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao thị trấn Yên Bình (giữa QL.2D, Km101+765 với QL.70, Km30+550), tỉnh Yên Bái.

 • Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông (bước 2) trên các tuyến đường tỉnh năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 tại Km54+130-Km54+475/QL.9, tỉnh Quảng Trị.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá