Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ bảy, 4/5/2019 | 16:13

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa các cầu Làng Ao Km541+705, Trà Si Km563+534, Ông Đông Km624+030 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá