Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời thầu Thứ tư, 21/9/2016 | 10:35

Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang thông báo mời thầu, Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá