Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thứ sáu, 3/5/2019 | 10:35

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Sửa chữa các cầu Đặng Quang Km11+879, Rào Qua Km54+521, Trưng Km55+343 Quốc lộ 8, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá