Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Thứ năm, 10/9/2020 | 16:2

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Xây dựng công trình Xử lý điểm đen tai nạn giao thông khu vực đèo Quy Hậu tại Km97+650 - Km98+350/QL.6, tỉnh Hòa Bình.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá