Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu Thứ sáu, 12/6/2020 | 16:39

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu gói thầu Tư vấn giám sát Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km125 - Km137, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá