Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu Thứ sáu, 12/6/2020 | 10:48

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn 3 - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo mời thầu gói thầu Giám sát Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng đoạn Chợ Gạo - Quỹ Nhất từ Km151+812-Km156+800 Quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá