Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu Thứ sáu, 25/6/2021 | 16:3

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Sửa chữa đột xuất cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 tại Km54+130-Km54+475/QL.9, tỉnh Quảng Trị.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá