Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa thông báo mời thầu Thứ hai, 3/10/2016 | 16:0

Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án Giao thông III Thanh Hóa  thông báo mời thầu, Gói thầu số 06 - Sửa chữa công trình và ĐBGT dự án Sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề đoạn Km16+500 - Km33+00, Quốc lộ 217B, tỉnh Thanh Hóa 

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá