Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thứ sáu, 5/6/2020 | 11:23

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông Vận tải An Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; Thuộc dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn Km156+700 - Km156+837; Km158+100 - Km158+550; Km158+660 - Km158+950; Km159+050 - Km159+500; Km159+600- Km160+000, Quốc lộ N1, huyện Tri Tôn,tỉnh An Giang.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá