Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Thứ sáu, 30/4/2021 | 15:12

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Gói số 1: Xây lắp công trình Sửa chữa rãnh dọc đoạn Km267+215 - Km267+816P; Km267+640 - Km267+880T; Km268+350 - Km268+700P; Km268+398 - Km268+662T; Km269+00 - Km269+110P; Km269+320 - Km269+560T; Km269+355 - Km269+515P; Km269+620 - Km269+980P; Km269+655 - Km269+950T QL.3, tỉnh Cao Bằng.

 • Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu icon video icon video

  Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km122-Km136, QL.4D, tỉnh Lào Cai.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Gói số 1: Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km252+230 - Km258+900 (TT); sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước đoạn Km241+916 - Km242+132 (P), Km242+815 - Km243+351 (T), Km244+370 - Km244+822 (P), Km247+200 - Km247+473 (T), Km247+200 - Km248+196 (P), Km254+824 - Km254+937 (T), Km274+130 - Km274+240 (P) QL.1, tỉnh Hà Nam và Ninh Bình.

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Gói số 1: Xây lắp công trình Sửa chữa cầu Giẽ vượt sông Km213+214 QL.1, thành phố Hà Nội

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Gói số 1: Xây lắp công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km75+600 - Km76; bù lún đường đầu cống Km78+650; Km86+070; Km86+800; Km87+400; Km88+00; Km88+550; Km89+00, QL.21B, tỉnh Hà Nam, Nam Định

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Xây lắp công trình Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km50+730; Km74+200; Km102+130/QL.45, tỉnh Thanh Hóa.

 • Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

  Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu icon video icon video

  Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km285+120 - Km285+800; Km300+500 - Km302+900; Km304+500 - Km305+500; Km308 - Km309+200; Km310 - Km310 +900, QL.32, tỉnh Yên Bái.

 • Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

  Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu icon video icon video

  Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km246+900 – Km250+500, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km9+594 - Km10+905, Km12+553 - Km14+00, Km17+702 - Km19+00 Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km9+594 - Km10+905, Km12+553 - Km14+00, Km17+702 - Km19+00 Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

 • Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu icon video icon video

  Cục Quản lý đường bộ II thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình Sửa chữa nền, mặt đường, lề đường, rãnh thoát nước dọc đoạn Km105+450 - Km105+970; Km110+357 - Km111+800; Km113+300 - Km114+300, QL.46C, tỉnh Nghệ An

 • Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km9+594 - Km10+905, Km12+553 - Km14+00, Km17+702 - Km19+00 Quốc lộ 17, tỉnh Bắc Ninh

 • Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu icon video icon video

  Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng Sửa chữa, hoàn thiện hàng rào B40 đoạn Km0 - Km69+158 trên tuyến QL.3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên).

 • Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu

  Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu icon video icon video

  Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái thông báo trúng thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km285+120 - Km285+800; Km300+500 - Km302+900; Km304+500 - Km305+500; Km308 - Km309+200; Km310 - Km310+900, QL.32, tỉnh Yên Bái

 • Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông đoạn Km17+600 - Km20+400, đường Nội Bài - Bắc Ninh (bên phải), tỉnh Bắc Ninh.

 • Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường, lề đường đoạn km149+396,56-km150+000; km150+800-km151+123; km151+174-km151+200; 152+270-152+520; Sửa chữa hệ thống thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn km151+068,1-km151+147,2 và Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, Quốc lộ N1, tỉnh An Giang

 • Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu icon video icon video

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa mặt đường đoạn Km8+00 - Km9+100 và Sửa chữa hệ thống ATGT trên tuyến Quốc lộ 91C, tỉnh An Giang

 • Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu

  Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu icon video icon video

   Sở Giao thông vận tải An Giang thông báo mời thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường, lề đường đoạn Km138+916-Km141+014; Km143+397,1-Km144+000, Quốc lộ N1, tỉnh An Giang.

 • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá