Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu Thứ năm, 21/5/2020 | 9:31

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu

Ban Quản lý bảo trì đường bộ - Sở GTVT Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa, sửa chữa hệ thống thoát nước đoạn Km227-Km229+140, Quốc lộ 55, tỉnh Lâm Đồng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá