Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu Thứ tư, 15/7/2020 | 15:34

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đột xuất điểm đen đoạn từ Km145+250 - Km145+650 QL.2, tỉnh Tuyên Quang

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá