Ủy viên Trung ương không được để vợ, chồng, con lợi dụng chức quyền của mình Thứ sáu, 15/5/2020 | 8:23

Ủy viên Trung ương không được để vợ, chồng, con lợi dụng chức quyền của mình

​Tiêu chí của Ủy viên Trung ương khóa XIII được xác định rõ cả về trí tuệ và sự trong sạch.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá