Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 Thứ tư, 15/4/2020 | 13:9

Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19

Kết thúc Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19, các Nhà Lãnh đạo thông qua Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá