Người dân giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT như thế nào? Thứ hai, 22/3/2021 | 14:12

Người dân giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT như thế nào?

Bộ Công an đã có quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực. Với mục đích là nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng nắm được.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá