Bình Dương tạm giữ nhiều phương tiện cơi nới thùng, chở quá tải Thứ sáu, 12/6/2020 | 10:34

Bình Dương tạm giữ nhiều phương tiện cơi nới thùng, chở quá tải

Các phương tiện cơi nới thùng tới 40cm, chở quá tải trọng đến cả 100%...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá