Yên Bái: Ý thức nâng lên, tai nạn giao thông giảm Thứ tư, 4/8/2021 | 14:21

Yên Bái: Ý thức nâng lên, tai nạn giao thông giảm

Sau hai năm thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy, Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá