Không đến nộp phạt khi bị ghi hình sẽ bị xử lý như thế nào? Thứ bảy, 12/3/2016 | 11:54

Không đến nộp phạt khi bị ghi hình sẽ bị xử lý như thế nào?

Đối với các phương tiện chưa thực hiện quyết định xử phạt VPHC, PC67 sẽ tuần tra, cho tiến hành dừng phương tiện, thông báo lỗi vi phạm qua hình ảnh và tiến hành lập biên bản yêu cầu đi thực hiện quyết định.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá