Hậu Giang quyết xử nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm để kéo giảm TNGT Thứ năm, 11/2/2021 | 12:40

Hậu Giang quyết xử nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm để kéo giảm TNGT

Hậu Giang lên kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT năm 2021, hướng tới mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10%.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá