Lạng Sơn: Quyết liệt chặn “ma men”, “quái xế” xuống đường Thứ năm, 17/9/2020 | 14:52

Lạng Sơn: Quyết liệt chặn “ma men”, “quái xế” xuống đường

Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết liệt ra quân kiểm tra, xử lý, quyết liệt chặn “ma men”, “quái xế” xuống đường.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá