Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2019 | 14:13

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km11+00 - Km19+00.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ: Số 606 đường 2 tháng 9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại/fax/email: 0236.3786386 Fax:  0236.3786386.
Lĩnh vực:   Xây lắp.
Gói thầu: Xây lắp công trình.
Phân loại: Dự án đầu tư phát triển.
Tên dự án: Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở GTVT Thành phố Đà Nẵng
Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 18 giờ 14 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2019.
Địa điểm phát hành E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số TBMT 20190501935-00
Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí. 
Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.
Số tiền bảo đảm dự thầu: 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn).
Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2019.
Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 5 năm 2019. 

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá