Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2019 | 14:54

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Loại gói thầu: Tư vấn.

Giá gói thầu: 576.729.000 (Năm trăm bảy mươi sáu triệu, bảy trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04  tháng.

Tên dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km307 -:- Km315, QL.37.

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2019 đến trước 9 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Ban QLDA Bảo trì đường bộ - Sở GTVT Yên Bái, số 165, đường lý thường kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phát hành HSMT: giá bán 1.000.000 (VNĐ) (Một triệu đồng chẵn).

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm mở thầu: Sở GTVT Yên Bái, số 165, đường lý thường kiệt, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2019.

Bảo đảm dự thầu: Không.

 

Tags: yên bái,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá