Thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2019 | 16:22

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc công trình: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km88+810-Km89+00, Km93+100-Km93+550, Quốc lộ 38, tỉnh Hà Nam.

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh Hà Nam.

Tên Dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường đoạn Km88+810-Km89+00, Km93+100-Km93+550, Quốc lộ 38, tỉnh Hà Nam.

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Giá gói thầu: 1.826.264.796 đồng.

Giá trúng thầu: 1.811.088.262 đồng.

Nhà trúng thầu: Công ty Cổ phần Linh Chi.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 261/QĐ-SGTVT ngày 09/7 /2019 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nam..

Tags: hà nam,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá