Thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 | 15:37

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán công trình: sửa chữa hư hỏng mặt đường và công trình đoạn Km434+650-Km455+500, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng mặt đường và công trình đoạn Km434+650-Km455+500, Quốc lộ 15, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Giá trúng thầu: 70.066.000 đồng (Bảy mươi triệu, không trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Nhà trúng thầu: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 2433/QĐ-SGTVT ngày 12/8/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình.

Tags: hà tĩnh,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá