Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 | 16:46

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo mời thầu gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông, Dự án Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường để đảm bảo giao thông các đoạn: Km356+800÷ Km357+800, Km359+750÷Km360+800, Km397+00÷Km398+500, Km401+00÷Km402+500, Km406+00÷Km408+500, QL.15, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên mời thầu: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh.

Chủ đầu tư:  Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, Số 143 - Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 02393.856613; Số fax: 02393.857.707.

Tên gói thầu: Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông.

Lĩnh vực:  Xây lắp.

Phân loại:  Dự án đầu tư phát triển. 

Tên dự án:  Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường để đảm bảo giao thông các đoạn: Km356+800÷ Km357+800, Km359+750÷Km360+800, Km397+00÷Km398+500, Km401+00÷Km402+500, Km406+00÷Km408+500, QL.15, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi tiết nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương. 

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian thực hiện hợp đồng:  75 Ngày.

Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

Thời gian nhận E-HSDT:  từ 15h37 ngày 27/08/2019 Đến 08h30  ngày 07/09/2019.

Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

Địa điểm nhận HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm đóng/mở thầu: từ 08h30 ngày 07/09/2019.

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Dự toán gói thầu: 6.225.496.000 VND (Sáu tỷ hai trăm hai mươi năm triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn).

Số tiền bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

Tags: hà tĩnh,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá