Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 10:57

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu

Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở giao thộng vận tải Yên Bái thông báo kết quả trúng thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km291+500 ÷ Km298+500, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ

Địa chỉ: Ban QLDA bảo trì đường bộ, Sở giao thộng vận tải Yên Bái, số 165, đường Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại/fax/email: ĐT:0293.818.128/ FAX:0293.818.129/ Email: [email protected]

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km291+500 ÷ Km298+500, Quốc lộ 37, tỉnh Yên Bái.

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Số thông báo mời thầu: http://muasamcong.mpi.gov.vn: Số E-TBMT: 20190781104-00 thời điểm đăng tải 20 giờ 19 phút ngày 30/7/2019; Báo đấu thầu số báo đăng 143 ngày 01/08/2019 (mã thông tin 07-19880698).      

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Giá gói thầu: 606.437.000 đồng (Sáu trăm linh sáu triệu, bốn trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn).

Giá trúng thầu: 590.885.000 đồng. (Năm trăm chín mươi triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng chẵn)

Nhà trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ dự án.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 722/QĐ-SGTVT ngày 04/9/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Tags: yên bái,

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá