Thứ ba ngày 17 tháng 7 năm 2018 | 9:42

Văn phòng Quốc hội quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Ngày 16/7, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Buổi sáng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực hiện tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác cán bộ là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và hệ trọng của Đảng, nên phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đồng bộ trong chủ trương của Đảng về quan điểm đổi mới, coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị, và mọi quá trình đổi mới đều hướng vào mục tiêu vì con người.

Phân tích sự cần thiết ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ phần đánh giá của Đảng về công tác cán bộ, cả những mặt được và những mặt còn hạn chế. Chủ tịch Quốc hội nêu bật 8 nhóm giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá mà Nghị quyết đã đưa ra để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trên cơ sở những quy định của Nghị quyết, tới đây Đảng đoàn Quốc hội sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết này. Trong đó, sẽ tập trung vào những định hướng cơ bản.

Thứ nhất, tập trung rà soát, xây dựng các văn bản luật, nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để triển khai thực hiện nghị quyết như Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, các quy định liên quan đến cơ chế kiểm soát quyền lực, đánh giá tín nhiệm, hoàn thiện và nâng cao hệ thống giáo dục đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ...

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội trong đó có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm… để có cơ sở đánh giá cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ cấp chiến lược.

Đồng thời, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa các đại biểu Quốc hội với các cử tri; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để có những nguồn thông tin đa dạng, đầy đủ, khách quan, chính xác từ cử tri và nhân dân, làm cơ sở cho công tác cán bộ.

Thứ ba, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong quy trình công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước theo các giải pháp được quy định trong Nghị quyết.

Thứ tư, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ ở các cơ quan của Quốc hội, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp đột phá trong việc đánh giá công tác cán bộ; chống “chạy chức”, “chạy quyền”; thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ để bảo đảm thực hiện các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết đã xác định trong các nhiệm kỳ Quốc hội tới đây, trong đó có những chỉ tiêu về cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và các cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế...

Chiều cùng ngày, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổ chức quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo TTXVN

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá