Hà Nội: Khi điểm quay đầu thành “điểm nóng” ùn tắc

Hà Nội: Khi điểm quay đầu thành “điểm nóng” ùn tắc

Các điểm quay đầu xe là giải pháp giảm xung đột giao thông giữa các chiều phương tiện. Tuy nhiên, thực tế không ít điểm quay đầu lại đang là...

  • Ngày :