Khoảng cách từ cửa hàng xăng dầu đến giao lộ

Khoảng cách từ cửa hàng xăng dầu đến giao lộ

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn An dự kiến xây dựng cửa hàng xăng dầu, khoảng cách từ cây xăng đến giao lộ đối diện (khác phía) là 33,5 mét nhưng trong...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá